วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรมที่น่าสนใจ "ของดีภูกามยาว"

                                      "กระเป๋าเอกสารโน๊ตบุ๊ค "


           

                                         "จากใยกล้วยที่ดูเหมือนไร้ค่า
                            แต่ด้วยภูมิปัญญา สรรค์สร้างมาให้มีค่าอีกครั้ง"

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยกล้วย
ผ่านผีมืออันประณีตประสานกับภูมิปัญญาอันสร้างสรรรค์
นำมาสู่ผลิตภัณฑ์อันล้ำค่า ระดับ 5 ดาว
หนึ่งในของดี "ภูกามยาว" อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 560902-B003

รหัสโอทอป (OPC): 56090047

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระเป๋าเอกสารโน๊ตบุ๊ค (5 ดาว ปี 2553)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเป๋าเอกสารโน๊ตบุ๊ค (รหัสโอทอป 560900475301)(OPC53 PY5Stars)

สถานที่จำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม-ภูกามยาว
165 หมู่ 13 ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
ติดต่อ : นางสาวจุฑามาศ เต็มสวัสดิ์
โทร : 08-1783-4279, 0-5442-2906
โทรสาร : 0-5442-2105
Email : juthamas_tem@yohoo.com

หมายเหตุ
     ภาพจากการคัดสรร OPC 2553 ระดับประเทศ

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
     เวปไซต์ ไทย ตำบล ดอทคอม : http://www.thaitambon.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น